• gopr0355.jpg
 • gopr0362.jpg
 • gopr0415.jpg
 • gopr0436.jpg
 • gopr0453.jpg
baner
Jesteś tu:   Home SZKOLENIA
large small default
Pierwsza pomoc przedmedyczna - EFR Email

 

Diving4u - Kursy nurkowania, Nurkowanie Czeladź

 

Kursy EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (Emergency First Response Primary Care - CPR and Secondary Care - First Aid) w połączeniu obejmują fundamentalną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, przeznaczoną dla osób nie związanych zawodowo z ratownictwem. W obrębie tych kursów umiejętności wstępnej pomocy połączone są z umiejętnościami dodatkowej pomocy przedmedycznej w łatwą do zapamiętania kolejność czynności ratowniczych. Kolejność ta pozwala kursantom na efektywne udzielenie pomocy rannej lub chorej osobie.

Diving4u - Kursy nurkowania Czeladź

Kurs EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna podzielona jest na trzy części :

Teoria - uczestnicy samodzielnie opanowują wiedzę teoretyczną w oparciu o podręcznik kursanta, wspomagając się filmem oraz wykłady prowadzone przez Instruktora.

Ćwiczenia :
Umiejętności z zakresu wstępnej pomocy przedmedycznej - Primary Care - CPR

 • Ocena miejsca zdarzenia .
 • Korzystanie ze środków ochrony osobistej. .
 • Wstępna ocena poszkodowanego
 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa (CPR).
 • Zadławienie u przytomnej / nieprzytomnej osoby dorosłej.
 • Postępowanie w przypadku krwotoku.
 • Postępowanie w przypadku wstrząsu.
 • Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa.
 • Używanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz pierwsza pomoc tlenowa wprowadzenie - zalecana umiejętność

Umiejętności z zakresu dodatkowej pomocy przedmedycznej - Secondary Care - First Aid

 • Ocena obrażeń poszkodowanego.
 • Ocena chorego.
 • Bandażowanie i opatrywanie ran.
 • Unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań.

Scenariusze - część ta obejmuje 4 scenariusze, które umożliwiają zastosowanie zdobytej wiedzy i poznanych umiejętności.

 • Zasłabnięcie członka rodziny.
 • Ranny w miejscu publicznym.
 • Wypadek podczas rekreacji.
 • Wypadek z wieloma poszkodowanymi.

 

 

Diving4u - Kursy nurkowania Sosnowiec

 

Kurs EFR Pierwsza pomoc przedmedyczna dzieciom (Emergency First Response Care for Children) , uczy jak udzielać pierwszej pomocy rannym lub chorym dzieciom i niemowlętom. Kurs ten ułatwia przyswajanie wiedzy, opanowanie i przećwiczenie umiejętności ratowniczych w przyjaznej atmosferze zachecającej do podejmowania działań. Kurs wprowadza wiedzę i umiejętności w prosty sposób dzięki czemu uczestnikom łatwo jest przypomnieć sobie i zastosować właściwe procedury postępowania w razie nagłego wypadku z udziałem dziecka.

Kurs EFR Pierwsza pomoc przedmedyczna dzieciom (Emergency First Response Care for Children) może być prowadzony jako odrębny kurs dla osób, które są szczególnie zainteresowane zdrowiem dzieci. Został on opracowany z myślą o tych, którzy na co dzień pracują lub przebywają z dziećmi - rodzicach, opiekunach, pracownikach żłobków i o tych wszystkich, którzy mają obowiązek zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia dziecka.

Kurs EFR Pierwsza pomoc przedmedyczna dzieciom podzielona jest na trzy części :

Teoria - uczestnicy samodzielnie opanowują wiedzę teoretyczną w oparciu o podręcznik kursanta, wspomagając się filmem oraz wykłady prowadzone przez Instruktora.

Ćwiczenia - część ta obejmuje 12 umiejętności wymaganych i 1 zalecaną :

 • Ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej.
 • Wstępna ocena poszkodowanego.
 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa (CPR) dziecka.
 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa (CPR) niemowlęcia.
 • Postępowanie w przypadku zadławienia u przytomnego dziecka.
 • Postępowanie w przypadku zadławienia u przytomnego niemowlęcia.
 • Postępowanie w przypadku krwotoku.
 • Postępowanie w przypadku wstrząsu.
 • Postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa.
 • Ocena obrażeń poszkodowanego.
 • Bandażowanie i opatrywanie ran.
 • Używanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) u dzieci - zalecana umiejętność.

Scenariusze - część ta obejmuje 4 scenariusze, które umożliwiają zastosowanie zdobytej wiedzy i poznanych umiejętności.

 • Ranne dziecko
 • Niemowlę w opałach
 • Urazy podczas zabawy
 • Wypadek samochodowy z wieloma poszkodowanymi

 

Wstecz

 

Cennik